Forskningprojekt

”Språkliggörande av dans” av Birgitta Sandström

”Språkliggörande av dans” är ett forskningsprojekt av Birgitta Sandström.

I sitt projekt ”Språkliggörande av dans”, som finansieras med medel från Vetenskapsrådet, vill Birgitta Sandström lägga grunden för ett gemensamt språk som kan användas för att kommunicera, kritiskt granska och värdera lärprocesser i dansundervisning. Birgitta är lektor i danspedagogik.

I dans och dansutbildning har företrädarna, liksom i andra verksamheter och utbildningar som representerar en praktikgrundad kunskap, ofta svårt att sätta ord på de förmågor som framstår som centrala.

När det gäller dans så är de muskulära och tekniska sidorna i stor utsträckning beskrivna, både inom balett, jazzdans och nutida modern dans. Men så är inte fallet med de centrala processer som har att göra med uttryck och tolkning. En vanlig uppfattning är också att dansens uttryck är universella, vilket skulle innebära att begrepp och beskrivningar kan översättas från ett sammanhang och språk till ett annat. Forskning visar dock att så inte är fallet: uttryck och tolkning vilar på underliggande kulturbundna föreställningar, och låter sig inte översättas. I detta projekt  vill vi utforska kommunikation kopplad till lärande i dans och bidra till att formulera det skeende där det muskulärt-tekniska arbetet förenas med ett uttryck.

Vi kommer att studera de begrepp och perspektiv som verbaliseras av danspedagoger dels vid Danshögskolan, som är den enda högskola som allt sedan 1960-talet utbildat danspedagoger, dels danspedagoger som undervisar på gymnasieskolans estetiska program. Förutom detta kommer språkbruk i dagstidningarnas dansrecensioner att analyseras. I förlängningen är vi nyfikna på hur dessa olika praktiker språkligt sammanfaller och skiljer sig åt.

Projektet kommer att ge grunden för ett mer gemensamt språk att använda för att kommunicera, kritiskt granska och värdera lärprocesser i dansundervisning. Därmed kommer det också att bidra till att fylla ett behov av kompetensutveckling för lärare inom de konstnärliga högskoleutbildningarna. Projektet kommer i bästa fall att bidra till en utveckling där andra estetiska utbildningar angriper likartade problem.

Övriga deltagare i projektet: Cecilia Roos, professor i dansinterpretation; Lena Hammergren, professor i dansvetenskap och Boel Englund, professor i pedagogik vid Stockholms universitet.

Projektet är externfinansierat med medel från vetenskapsrådet. 

Status på projektet

Projektet är slutredovisat och kommer att publiceras i januari 2017.