Forskningprojekt

”SOUND OF CIRCUS” av Marie-Andree Robitaille

Forskare: Marie-Andree Robitaille

”SOUND OF CIRCUS” är ett forskningsprojekt av Marie-Andree Robitaille, Lektor i cirkus.

På den engelska sidan kan du läsa om Marie-Andree Robitaille forskningsprojekt: SOUND OF CIRCUS