Forskningsprojekt

”Scenkonstproduktion med reducerad klimatpåverkan” av Charlie Åström

Forskare: Charlie Åström

”Scenkonstproduktion med reducerad klimatpåverkan” är ett forskningsprojekt av Charlie Åström, Lektor i ljusdesign.

Med detta forskningsprojekt som inkluderar hela scenkonst institutionen, vill vi inte bara väcka frågor kring, utan å ett metodologiskt sätt, utforska metoder för hur scenkonstnärliga processer och scenkonstprojekt kan realiseras och produceras klimatvänligt.

Klimatomställningen är den största enskilda samhällsförändring vi står inför och scenkonstfältet har knappt börjat inse vad det kommer att innebära för våra praktiker. Det finns därför ett stort behov av att undersöka, fortbilda oss i, diskutera och planera för hur scenkonsten kan ställa om. Detta projekt vill bidra till att utveckla denna kunskap på tvärs över alla scenkonstproduktionens inriktningar.
På institutionen för scenkonst kommer vi att arbeta med projektets forskningsfrågor i en fiktiv uppsättning genom två analysperspektiv, dels via inventering och undersökning av olika praktiska och materiella klimatvänliga alternativ, och i en reflektion/analys diskutera hur dessa fungerar i den scenkonstnärliga processen. Det andra analysperspektivet behandlar hur den scenkonstnärliga visionen och gestaltningen påverkas, både inom de olika disciplinerna och inom den kollektiva iscensättningen.

Syfte och forskningsfrågor

Den övergripande forskningsfrågan är: Hur kan vi fortsätta göra relevant och nyskapande scenkonst med mindre klimatpåverkan? Syftet med detta projekt är att undersöka hur vi minimerar klimatpåverkan genom sättet vi planerar, producerar och stödjer scenkonstproduktion.
Projektet kommer också att diskutera motsägelsefulla behov och förändringar inom scenkonsten, till exempel: Hur vidareutvecklar vi vår hantverksskicklighet i denna omställning även om vi måste minska materialanvändningen? Hur kan vi arbeta vidare med ökad internationalisering samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan?

Genomförande och förväntad betydelse

Projektets övergripande metod kommer genom en fiktiv uppsättning låta medforskarna inom de olika inriktningarna prova alternativa metoder, tekniker och materialval utifrån ett klimatvänligt perspektiv. Samtidigt som disciplinerna behåller sin särart i processen flätas de samman i den konstnärliga processen. De medforskare som ingår i projektet undervisar inom de discipliner de samtidigt är yrkesverksamma inom och kommer dagligen i kontakt med frågor kring hur en konstnärlig idé kan visualiseras och materialiseras inom ett konstnärligt projekt.

Målet är att utveckla metoder för att skapa scenkonst med drastisk minskad klimatpåverkan, inom alla discipliner som Institutionen för scenkonst utbildar och forskar inom. Genom att undersöka och utveckla metoder i dessa frågor kan vi som institution förbereda och stärka våra studenter och blivande scenkonstnärer för att verka i ett förändrat scenkonstfält under klimatomställningen.

Tidplan

2022 07 01-2023 06 30