Forskningsprojekt

”Om inhopp i teater för barn och unga” av Niklas Hald

Forskare: Niklas Hald

”Om inhopp i teater för barn och unga” är ett forskningsprojekt av Niklas Hald, lektor.

Scensverige vimlar av ersättare. Men vad innebär det i praktiken att göra ett inhopp - för mig som skådespelare, för föreställningen och för publiken? I mitt, inom Stockholms konstnärliga högskola, pågående forskningsprojekt om inhopp, undersöker jag inhoppets förutsättningar och konsekvenser på, bakom och utanför scenerna.

Syfte och forskningsfrågor

Jag vill både undersöka hur skådespelaren påverkas av de korta repetitionstider som ett inhopp innebär och hur inhoppet påverkar den sociala och konstnärliga helhet som en teateruppsättning utgör. Vilka beslut fattas, av vem, när? Hur förbereder sig skådespelaren? Hur introduceras skådespelaren i uppsättningarnas livsvärld, i ensemblens/gruppens arbetsmetoder och förhållningssätt till en ung publik?

Genomförande och förväntad betydelse

Jag utgår från min egen mångåriga erfarenhet som skådespelare inom fältet teater för barn och unga. Utöver det gör jag intervjuer, följer repetitioner samt tar del av den hittills knapphändiga litteratur som finns att tillgå i ämnet. Målet är att synliggöra och problematisera de processer som präglar skådespelarens inhopp.

Tidplan

2018–2019

Mer

Youtube, Niklas Hald, 4 aug. 2019

KULTURAKADEMIN PODCAST
#107 Hjälte för hur länge? – om inhopp på scenen med skådespelaren Niklas Hald (LIVE: 2019-05-16)