Forskningsprojekt

"Närvaro och hållbarhet inom scenkonst" av Camilla Damkjaer

Forskare: Johanna Garpe Camilla Damkjaer

Ämne: Scen

"Närvaro och hållbarhet inom scenkonst" är ett projekt av Camilla Damkjaer, lektor i scenkonst och Johanna Garpe, professor i scenkonst.

Scenkonst bygger på att skapa ett fokus för och fasthålla människors uppmärksamhet för att låta dem genomgå en erfarenhet. I en digital värld och en upplevelse-baserad ekonomi, som innebär ett ökat tryck på vår uppmärksamhet, ändras förutsättningarna för detta arbete. I mötespunkten mellan meditativa och scenkonstnärliga tekniker arbetar vi i detta projekt för att utveckla metoder för ett mer hållbart förhållningssätt till uppmärksamhet inom scenkonst.

Syfte och forskningsfrågor

Syftet med projektet är att utveckla metoder för ett mer hållbart förhållningssätt till uppmärksamhet inom scenkonst. Med utgångspunkt i utvalda meditativa tekniker undersöks hur stödpraktiker kan skapa en större medvetenhet om och bättre förutsättningar för fokus och närvaro i arbetslivet. Dessutom syftar projektet till skapa en fördjupad dialog kring konstnärliga val och hur de förhåller sig till människors uppmärksamhet, t.ex. genom användningen av tempo och tid, relationen mellan olika informationsnivåer och relationen mellan aktör och publik.

Projektet utgår från följande forskningsfrågor:

  • På vilka sätt kan användningen av meditativa tekniker bidra till ett mer hållbart förhållningssätt till uppmärksamhet inom scenkonst och konstnärlig utbildning?
  • Hur kan vi skapa en högre medvetenhet kring hur olika konstnärliga val inom scenkonst förhåller sig till aktörer och en publiks uppmärksamhet?

Genomförande och förväntat betydelse

Projektet är praktikbaserat och utgår ifrån att kunskap inom konstnärlig forskning utvecklas i och genom praktisk utforskande i kombination med kritiskt granskande, begreppslig och kontextuell fördjupning. 

I projektet ingår bl.a. en serie workshops under två år med fokus på användningen av meditativa tekniker (t.ex. yoga, sittande meditation, skogsbadning, rave mm.) inom scenkonst och scenkonstnärlig utbildning.

Samverkan

Projektet bygger på dialog inom SKH och forskningsaktiviteterna kommer att vara öppna för deltagande.

Tidsplan

Projektet pågår från juli 2021 till juni 2023.