Forskningsprojekt

Missa a la breve?! av Per Borin

Ämne: Opera

Missa a la breve?! Forskning om Mozart-operornas långsamma tempi och a la breve är ett forskningsprojekt av Per Borin, professor i opera.

Offentligt prövande/experimenterande/jämförelser av av de härskande traditionella tempi-konventioner gentemot Mozarts original anvisningar gällande tempi, fraseringar och skanderingar baserade på min Mozart-forskning.

Ta del av expositionen i Research Catalogue: Missa a la breve?!