Forskningsprojekt

”Ljudrum II” av Klas Dykhoff

”Ljudrum II” är ett forskningsprojekt av Klas Dykhoff, Professor i filmljud.

Jag har låtit Max Edkvist (produktionstekniker på SKH) konstruera och bygga åtta högtalare och förstärkare till dessa. Högtalarna använder jag för experiment med att skapa rum och miljöer med hjälp av ljud. Jag undersöker om det går att skapa illusoriska ljudmiljöer som åhörarna kan röra sig i. Mitt nästa experiment blir att spela in en orkester. Tanken är att åhörarna sen ska kunna röra sig i orkestern när inspelningen återges.

Syfte och forskningsfrågor

De ljudformat som används idag i biografer (5.1 och 7.1 surround) fungerar inte fullt ut för att skapa en rumslighet för hela publiken i en biosalong. Samma problem finns ännu starkare i musikåtergivning (tvåkanalsstereo). Om lyssnaren flyttar sig i rummet, kollapsar stereobilden. Jag försöker hitta en metod för att skapa en mer stabil rumslig (stereo) upplevelse.

Genomförande och förväntad betydelse

Jag gör inspelningar på olika platser och spelar upp dem i andra miljöer. Jag ska prova att använda mina idéer som en del av illussionsskapandet i en teateruppsättning.

Samverkan

Jag samarbetar sedan flera år med Anna Petterson, doktorand och chef på Strindbergs intima teater i Stockholm.

Tidplan

Det här delprojektet kommer avslutades hösten 2019.