Forskningsprojekt

”Ju mer dom spottar på mej...” av Tinna Joné

Forskare: Tinna Joné

Ämne: Film och media

Ju mer dom spottar på mej, desto snabbare kommer jag blomma är ett forskningsprojekt av Tinna Joné, Lektor i dokumentärt berättande.

I Tinna Jonés forskningsprojekt utmanar hon tankemönster, skapar reflektionsytor och prövar ny inspelningsteknik för att sammanföra människor i norra och södra Botkyrka. Hon tittar på och utforskar om den dokumentära processen kan driva social innovation.

Varför ska du göra det?

Till skillnad från dokumentärt berättande där dokumentärfilmaren konstruerar ett narrativ om verkligheten för en publik, undersöker detta projektet relationen mellan den dokumentära berättaren och deltagare genom att öppna upp för interaktion. Processbaserade arbetsmetoder innebär att vi undersöker idéflöden. Detta ligger sedan till grund för en demokratisering av det dokumentära berättandet - bort från falska dikotomier och låsta positioner. Istället för att korsklippa människor mot varandra prövar vi att sammanfoga olika geografier samt en söndertrasad vardag för att på så sett göra det möjligt att navigera i en helare verklighet, om än virtuell och möjligtvis utopisk.

Hur ska du göra det? 

Projektet utforskar den nya teknik som stödjer upplevelser i 360-graders video och Augmented Reality.

Medforskare: Eva Cederstam och Katarina Eismann