Marie-Andrée Robitaille

Marie-Andrée Robitaille – Gynoïdes Project – A Study on Women in Circus

Marie-Andrée Robitailles forskningsprojekt, som finansieras med både anslagsmedel och externa medel, studerar genom ett genusperspektiv hur kvinnor representeras inom cirkus. Studien har som mål att bidra till en ökad förståelse för vad det innebär att vara kvinnlig cirkusartist på 2000-talet, och att identifiera, beskriva och skapa feministiska strategier inom cirkuskomposition. Marie-Andrée är lektor i cirkus.

Marie-Andrée Robitaille beskriver sitt forskningsprojekt, som finansieras med både anslagsmedel och externa medel, på engelska. 

Läs mer om projektet här