Forskningsprojekt

”Dido och Aeneas” av Kristina Hagström Ståhl

”Dido och Aeneas – metodutveckling i konstnärlig forskning och scenisk gestaltning” är ett forskningsprojekt av Kristina Hagström-Ståhl, gästprofessor i konstnärlig forskning.

Kristina Hagström-Ståhl genomför sitt projekt "Dido och Aeneas – metodutveckling i konstnärlig forskning och scenisk gestaltning" med fokus på normkreativitet i musikdramatisk gestaltning, utveckling och tillämpning av ny visuell teknologi samt nya former för forskningsdokumentation.

Som en del i att etablera sin ungdomsverksamhet, Unga på Operan, producerar Kungliga Operan sin första föreställning riktad till gymnasiepublik. Dido och Aeneas som, i Hagström-Ståhls med fleras bearbetning, handlar om ung kärlek och transhistoriska perspektiv på ansvar och etik i politiska konflikter, uruppfördes också för skolpublik i England under sent 1600-tal.

I det konstnärliga arbetet vill Hagström-Ståhl uppmuntra till reflektion över det ansvar vi bär både för historiens utveckling och våra egna, individuella, handlingar och val. Ambitionen är att arbeta "normkreativt" (som en variant på att arbeta normkritiskt) med såväl operans/berättelsens innehåll, som det valda uttrycksmedlet: gränsöverskridande musikdramatik.

Hagström-Ståhl har valt att inkludera det konstnärliga arbetet med Dido och Aeneas i ett större forskningsprojekt som har tre inriktningar:

1. Normkreativ gestaltning med avseende på opera och musikdramatisk gestaltning

2. Teknologisk utveckling av visuell och scenisk teknologi som kan bidra till normkreativ gestaltning (som avser såväl frågor om makt och identitet som genre- och berättarmässiga traditioner)

3. Former för dokumentation av konstnärlig forskning och verksamhet