Forskningsprojekt

”Det temadrivna berättandet” av Alexander Skantze

Forskare: Alexander Skantze

Medforskare: Maria Hedman Hvitfeldt, Mamdooh Afdile

Ämne: Film och media

”Det temadrivna berättandet” är ett forskningsprojekt av Alexander Skantze, lektor i film- och tv-manus.

Ett gemensamt undersökande av hur episk respektive kausal dramaturgis olika sätt att skildra det förflutna. 

Syfte och forskningsfrågor

Hur skiljer sig den episka respektive kausala dramaturgis i sina sätt att representera verkligheten?

Genomförande och förväntad betydelse

Maria Hedman Hvitfeldt sammanställer en bit våldsam släkthistoria utifrån vilket jag sedan skriver två manus, ett episkt och ett kausalt. Från detta gör Mamdooh Afdile två olika visualiseringar. Våra slutsatser är relevanta för manusförfattare, regissörer, dokumentärfilmare och storyboarders.

Samverkan

Maria Hedman Hvitfeldt, SKH
Mamdooh Afdile, SKH

Tidplan

2022-2023