Forskningsprojekt

”Dance in Nordic Spaces: The Formation of Corporeal Identities” av Lena Hammergren

"Dance in Nordic Spaces: The Formation of Corporeal Identities" är ett forskningsprojekt av Lena Hammergren.

Ett nordiskt samarbete mellan åtta dansforskare från Danmark, Finland, Norge och Sverige som hade finansiering mellan 2007 och 2011. Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond, Nordforsk, Finska Kulturfonden med flera.

Projektet är ett av nio som ingår i ett särskilt mångvetenskapligt program med rubriken ”Nordic Spaces: Formation of States, Societies and Regions, Cultural Encounters, Ideas and Identity Production”.

Professor Lena Hammergren deltar från Stockholms konstnärliga högskola och forskar bl a om hur nordisk kulturpolitik interagerat med den konstnärliga och folkliga dansen; om hur dans och demokrati samspelar respektive står i opposition till varandra och om hur inkluderande och uteslutande strategier manifesteras både inom dansvärlden och inom kulturpolitiken. Färdigställande och publicering av resultat pågår under 2014.