Forskningsprojekt

”Collaborative filmmaking in VR” av Mirko Lempert

“Collaborative filmmaking in virtual reality” är ett forskningsprojekt av Mirko Lempert, Lektor i visuell media.

Läs mer om forskningen på vår engelska webbplats.