Forskningsprojekt

”CLIMATE-JUST WORLDINGS” av Lina Persson

Forskare: Lina Persson

“CLIMATE-JUST WORLDINGS – Exploring new perspectives in world-building for film in a climate-just world” är ett forskningsprojekt av Lina Persson, forskare i film.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Läs mer om forskningen på vår engelska webbplats.

Tidplan

2019–2023