Forskningsprojekt

”Att uttala det kroppsliga” av Aleksandra Czarnecki Plaude

Forskare: Aleksandra Czarnecki Plaude

Ämne: Scen

”Att uttala det kroppsliga – på spaning att överbrygga skådespelarens arbete med kroppen som instrument, rörelsegestaltning och dramatisk text” av Aleksandra Czarnecki Plaude, Lektor i skådespeleri med inriktning rörelsegestaltning.

Kroppen är skådespelarens instrument. Jag ser kroppen som ett kärl, en källa att hämta från och ösa ur. Ett instrument som har förmågan förbinda de analytiska tankegångarna med det undermedvetna, med instinkterna och det öppna hjärtat. Min ursprungliga forskningsfråga för detta projekt var att undersöka det glapp som uppstår mellan kroppsliga impulser i ett undersökande led i arbete/improvisation och när det ska överbryggas till en ”färdig” gestaltning av ett dramatiskt verk. Denna frågeställning tog mig vidare till att undersöka en repetitionsteknik som skulle öppna möjlighet för skådespelarna till att öppna sig för och omfamna sin kroppsliga kunskap och kreativitet. Utan att bortcensurera sina uttryck genom textanalys och det logiska tänkandet. Möta en text på kroppsliga villkor. Jag kallar det för ”kroppslig läsning”.

Syfte och forskningsfrågor

Projektet avser dels fånga och kommunicera mina arbetsmetoder, dels generera ny kunskap i frågan om skådespelarens fördjupade gestaltningsarbete av dramatisk text med och via kroppen som instrument och rörelsegestaltning. Syftet är att genom praktiskt arbete och i samarbete med professionella skådespelare samla, artikulera och kommunicera det specifika i övergången mellan kropp- och textarbete, tvärs genom hela processen, det vill säga från förberedelsefas via repetition till publikmöte. Det handlar också om att utforska förhållandet mellan ensemblearbete och den enskilda skådespelarens solistarbete och hur det förvaltas i möte med regi. Det sistnämnda ser jag både som en fråga om konstnärliga val men också om att undersöka makt-, hierarki- och demokratifrågor i förhållande till (sam)skapandeprocessen.

Genomförande

Projektet består av olika faser, sker i samarbete med Teater Västernorrland och i tät dialog med tre skådespelare – Åke Arvidsson, Kaj Ahlgren och Gisela Nilsson. De olika aktiviteterna är bl.a. undersökande workshops, gemensamma reflektionsperioder, produktion av föreställning (Dödsdansen) och skrivarbete.

Läs mer om redovisningen av evenemanget här

Samverkan

Teater Västernorrland

Åke Arvidsson, skådespelare

Kaj Ahlgren, skådespelare

Gisela Nilsson, skådespelare

Björn Gimstedt, konstnär

Tidplan

Januari 2019 – maj 2020, praktisk del. Därefter skrivperiod.

Länkar

https://www.scenfilm.se/2020/09/25/kroppslig-lasning-ger-djup-at-texten/ 

https://www.st.nu/logga-in/teater-vasternorrlands-dodsdansen-ett-rafflande-psykologiskt-drama-som-tar-andan-ur-en

https://www.studietid.se/featurefldet/2021/6/17/blabalba-kroppens-pverkan-p-teaterns-textarbete

https://www.svd.se/konflikt-i-karantan-vacker-langtan-efter-beroring

https://www.dropbox.com/sh/ohez6sdj8j05ee7/AABBkHezZ7RXrw-AcUTgoed5a?dl=0

Profilbild: fotograf Jonas Jörneberg