Forskningsprojekt

”Att uppträda / samarbeta med växter” av Annette Arlander

”Att uppträda/samarbeta med växter” är ett tvåårigt VR-projekt av Annette Arlander, Professor i performance, konst och teori.

Mål och syfte

Att uppträda eller samarbeta med växter, och i synnerhet med träd, är ett konstnärligt forskningsprojekt som vidareutvecklar och fördjupar frågan ”hur uppföra landskap idag?” ("how to perform landscape today?"), vilken jag arbetat med i olika former under ett antal år. Frågan är inte retorisk; vår relation till miljön har ändrats drastiskt och kräver nya förhållningssätt. Det posthumanistiska perspektivet förutsätter att vi tänker om i frågan om begreppet landskap eller miljö och inser att vår omvärld består av olika varelser, livsformer och materiella fenomen med varierande grad av vilja, behov och agens. Vilka former för att uppföra, förverkliga eller verkställa landskap kan vara relevanta i detta läge? En möjlighet är att närma sig några individuella element i landskapet, som enstaka träd, och undersöka hur man kan samverka med dem, som exempelvis att tillsammans uppträda inför en kamera. Att utpröva sådana möjligheter i praktiken är huvudsyftet med projektet.

Projektet avser att undersöka huruvida samarbeten med träd och andra växter kan vara ett sätt att gå i dialog med vår omgivning i samklang med en posthumanistisk och (ny)materialistisk syn på miljön. Genom att fokusera på individuella delar av landskapet, särskilt växter – till vilka vi rent kemiskt står i ett symbiotiskt förhållande, emedan de producerar syret vi förbrukar och vi producerar koldioxiden de behöver – kan förhoppningsvis mer sensitiva och ekologiskt hållbara sätt att uppföra landskap utvecklas.  Och dessa metoder, konstverk och evenemang kan eventuellt tjäna som inspiration och provokation och leda till en delvis annorlunda förståelse och upplevelse av vår omvärld.

Forskningsfrågor

Som en övergripande forskningsuppgift ställer projektet frågan: Hur kan vi, med en medvetenhet om den posthumanistiska och ny-materialistiska forskningens insikter, uppföra landskap idag, genom att samarbeta med träd och andra växter? De viktigaste frågorna som undersöks är:

1) Hur kan jag samarbeta med ickemänskliga varelser, som växter, träd eller buskar?
2) Hur vidareutvecklar jag erfarenheterna och teknikerna från tidigare försök att uppföra landskap?
3) Hur skapar jag handlingar med växter som andra medverkande kan delta i?

Så här kommer projektet att genomföras

Det huvudsakliga arbetssättet består i att utföra dokumenterade praktiska experiment, utvecklade på basis av tidigare erfarenheter av att uppföra landskap, och att reflektera över erfarenheterna från dessa experiment i relation till några teoretiska begrepp. De tre huvudsakliga uttrycksformerna som används i det konstnärliga undersökandet är 1) ”performances” för kamera som upprepas med ett och samma träd och editeras till videoarbeten, 2) videoinspelade ”samarbets-performance” med åskådare eller gäster som editeras till en video och uppförs som en projektion på samma ställe i en ”live performance”, 3) interaktiva experiment med talande träd, eller en ”lecture performance” där ”voice- over” text, live aktioner och en monolog framförs tillsammans med projicerat  videomaterial.

Med utgångspunkt i experimenten skapas också poetiska texter, recept eller anvisningar, ”handlingspartitur” eller ”eventscores”, att antingen förverkligas eller kontempleras, som ett slags återupplivande av en Fluxus-teknik. En central dimension av projektet är således att utkristallisera och artikulera metoder för att sam-agera med växter och träd, möjliga att tillämpa som en poetisk och kritisk praktik.

Tidplan

Projektet är planerat att pågå i två år (2018-2019)

Läs mer om projektet och Annette Arlander här

Projektet på Research Catalogue

Annette Arlanders Stockholms blog 

Annette Arlanders hemsida 

Om du känner till intressanta träd i Stockholmsregionen som jag borde träffa, var snäll och kontakta annette.arlander@uniarts.se