Forskningsprojekt

”ArtNews” av My Häggbom

ArtNews är ett forskningsprojekt av My Häggbom, Lektor i tv-produktion.

ArtNews re-gestaltar dagsaktuella nyhetsberättelser i konstnärlig form i samarbete med olika konstnärer. Vi undersöker vad som uppstår i mötet mellan konst och journalistik. Mötet sker i labbform under tre timmar där vi startar med att tillsammans välja nyhetsberättelse och avslutar med en minut färdig film.

Syfte och forskningsfrågor

ArtNews undersöker om konstnärliga re-gestaltningar av nyhetsberättelser i digitalt kortformat kan skapa utrymme för reflektion, empati och fördjupat samtal om vår samtid. Syftet med ArtNews är att pröva nya former för nyhetsberättelsen och kartlägga vad som uppstår i mötet mellan konsten och journalistiken, i arbetsprocess, metod och resultat.

Genomförande och förväntad betydelse

Under 10 dagar i juni 2019 medverkade 10 olika konstnärer i ArtNews labb. Under tre timmar arbetade vi med att tillsammans i gemensam tvärdiciplinär process re-designa dagens största nyhet. ArtNews skapar ett rum och en ram för mötet mellan olika konstarter och mötet mellan konst och journalistik, samt förutsättningar för möte med en publik i digital publicering.

Samverkan

Samarbetspartners i projektet är

Fotograf: Makan Ramathi

Producent: Giuditta Sunnemark

Medverkande konstnärer i ArtNews labb juni 2019: Charlotta Öfverholm, Stacey Sacks, Lina Persson, Aleksandra Czarnecki Plaude, GraffitiSthlm, Amanda Cederquist, Rachel van Ach, Tilda Henriksson, Py Huss Wallin och Johan Forsblad.

Tidplan

2019

Mer

Research Catalogue

artnews.nu