Forskningsprojekt

”Alexandria Nova” av Anja Susa

Forskare: Anja Susa

”Alexandria Nova” är ett forskningsprojekt av Anja Susa, professor i teaterregi.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.