Forskningsprojekt

”Abstract narration, Towards Implicit Cinema” av Mamdooh Afdile

Forskare: Mamdooh Afdile

”Abstract narration, Towards Implicit Cinema” är ett forskningsprojekt av Mamdooh Afdile, lektor i film och media.

Läs mer om forskningsprojektet på vår engelska webbplats.