Forskningsprojekt

”Abstract Narration: Am I Human?” av Thomas Brennan

Forskare: Thomas Brennan

”Abstract Narration: Am I Human?, identity and storytelling” är ett forskningsprojeklt av Thomas Brennan, Adjunkt i postproduktion, Programansvarig för Kandidatprogrammet i film och media.

Läs mer om forskningsprojektet på vår engelska webbplats.