Doktorandprojekt

”This Untethered Buffoon...” av Stacey Sacks

Forskare: Stacey Sacks

Den 11 maj 2020 disputerade Stacey Sacks med sitt project This Untethered Buffoon or The Trickster in Everything. Ämnesområdet är Performativa och mediala praktiker. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandlingen) finns att ta del av i databaserna Research Catalogue och DIVA.

Titel på doktorandprojektet: This Untethered Buffoon or The Trickster in Everything. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet är publicerat i DiVA och i Research Catalogue.

Läs mer om doktorandprojektet "This Untethered Buffoon or the Trickster in Everything" på vår engelska webbplats.