Doktorandprojekt

”The absent becoming present...” av Carina Reich

Forskare: Carina Reich

"The absent becoming present – idéers förvaltning och förverkligande inom kollaborativa kreativa processer" är ett doktorandprojekt av Carina Reich. Carina är doktorand i scenkonst.

Carina Reichs doktorandprojekt "The absent becoming present – idéers förvaltning och förverkligande inom kollaborativa kreativa processer" går ut på att teoretiskt och praktiskt, genom studier av egna och andras verk, undersöka det personliga narrativets betydelse som material och metod i samskapade scenkonstproduktioner. Huvudfrågan gäller hur det egna konstnärskapet uttrycks i kreerandet av material inom ramen för samskapad scenkonst. 

The absent becoming present

I projektet The absent becoming present undersöks hur idéer och koncept initieras, förvaltas och omförhandlas i den kollektiva arbetsprocessens olika delar och faser genom iscensatta situationer. Olika delars vikt och funktion i ett verk prövas genom att eliminera del för del av de ingredienser som skapar ett sceniskt verks helhet. Denna idé om synliggörande genom borttagande används som metod inom projektets alla sceniska expositioner.

Delprojekten Just my Imagination I och II

Det första av de fyra delprojekten framfördes som en sånglig performance, byggd på musikstycket Just my imagination, en av gruppen The Temptations största hits. Sången framfördes tio gånger i rad, med små variationer i sånginsatser och koreografiska inslag. Detta utfördes utifrån idén att eliminera huvudstämman, och därmed melodislingan med sitt narrativ. När den stämma som bar berättelsen och den igenkännbara sången togs bort, var det kvarvarande endast ett utrymme av intensiv koncentration hos de medverkande, som utan denna huvudstämma sökte framföra sina korta insatser i helhetens rymd. Åskådarna till detta verks tomhet kunde däremot sjunka in i koncentrerad kontemplation, i ett publikt rum av gemensam avskildhet.

Just my imagination I framfördes vid två tillfällen på Stockholms konstnärliga högskola i oktober 2014.
Medverkande: Dag Andersson, Carina Reich, David Tallroth och Pär Ulander.

Just my imagination II framfördes av aktörer och publik gemensamt som en pjästext skriven utifrån tankar, idéer och kommentarer kring kollaborativt skapande och om iscensättningssituationen i sig och dess kontext. Här gavs inifrån den egna kroppsliga erfarenheten en möjlighet för publiken att se sig själv i förhållande till det sceniska materialet, platsen och de andra deltagarna i processen, i stället för i positionen som betraktare utifrån.