Doktorandprojekt

”The decline of choreography...” av Paz Rojo

”The decline of choreography and its movement: a subaltern pathway” är ett doktorandprojekt av Paz Rojo. Paz är doktorand i koreografi.

Paz Rojos doktorandprojekt ”The decline of choreography and its movement: a subaltern pathway” problematiserar frågan om individens frihet via koreografier som ställer frågan om rörelsens egen potential, och därigenom möjligheten för koreografi att skilja sig från sig själv. 

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.