Doktorandprojekt

"The decline of choreography..." av Paz Rojo

Forskare: Paz Rojo

Paz Rojos doktorandprojekt ”The decline of choreography and its movement: a subaltern pathway” problematiserar frågan om individens frihet via koreografier som ställer frågan om rörelsens egen potential, och därigenom möjligheten för koreografi att skilja sig från sig själv. Paz är doktorand i koreografi.

Paz Rojo beskriver sitt doktorandprojekt, på engelska, här: the refusal to choreograph and its movement: the sub-altern pathway