Doktorandprojekt

"Studies on Fantasmical Anatomies" av Anne Juren

Forskare: Anne Juren

"Studies on Fantasmical Anatomies" är ett doktorandprojekt av Anne Juren. Anne är doktorand i koreografi.

Anne Jurens doktorandprojekt "Studies on Fantasmical Anatomies"undersöker olika koreografiska strategier och kroppsliga praktiker relaterade till text och experiment i förhållandet mellan poesi, skrivandet och koreografin. Syftet med projektet är att expandera det kontextuella gränserna av termen koreografi och vad som händer i processen vid läsning av text, i skrivande text och när man utformar texten genom kroppsliga praktiker.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.