Doktorandprojekt

”Moving through Choreography” av Marie Fahlin

Den 28 april 2021 disputerade Marie Fahlin med sitt projekt Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice. Ämnesområdet är Performativa och mediala praktiker. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandlingen) finns att ta del av i databaserna Research Catalogue och DIVA.

Titel på doktorandprojektet: Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet är publicerat i DiVA och i Research Catalogue.

Läs mer om doktorandprojektet:

Marie Fahlin rör sig i sitt doktorandprojekt ”Moving through Choreography – Curating choreography as an artistic practice” mellan det konstnärliga koreografiska arbetet och curating som en konstnärlig praktik, och har som mål att identifiera var dessa områden kolliderar, divergerar och muterar. Marie är doktorand i koreografi.

Ordet curate går tillbaka till det latinska verbet curare = att ”ta hand om". Hur kan curatorskapet förstås och omprövas ur ett koreografiskt perspektiv, och hur kan det få inflytande på det konstnärliga koreografiska arbetet? Hur kan vi "ta hand om" koreografi och dans?

Doktorand Marie Fahlins forskning rör sig mellan det konstnärliga koreografiska arbetet och curating som en konstnärlig praktik, och syftar till att identifiera var dessa områden kolliderar, divergerar och muterar.

Resultatet av Marie Fahlins doktorandprojekt kommer att bli en metakoreografi med verk som skapas på vägen. I projektet betyder ”att ta hand om koreografi” att låta arbetet transkarneras inom en tematisk ram, istället för att skapa "nya" idéer och projekt. Att använda metakoreografi som curatoriellt verktyg och konstnärlig praktik tillåter experimenterande kring vad som kan hända när vi överger den konventionella formen att presentera koreografi till förmån för en mer kolliderande form.

Curating som koreografisk konstnärlig praktik syftar till att omformulera sambandet mellan presentationen och själva arbetet. Att använda koreografi som ett sätt att producera, redovisa och uppleva koreografi.

Läs mer

 

 

 

 

Forskare, tidigare doktorand, Marie Fahlin

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se