Doktorandprojekt

”Monsters I Love: On Multivocal Arts” av Alex Nowitz

Forskare: Alex Nowitz

Alex Nowitz doktorandprojekt Monsters I Love: On Multivocal Arts utforskar den samtida performativa rösten. Syftet är att hitta vägar och strategier för hur de fyra röstparadigmen han definierar kan bemästras genom att mejsla ut och jobba vidare på skärningspunkterna mellan dem.

Alex Nowitz är doktorand vid Operahögskolan/Stockholms konstnärliga högskola sedan 1 september 2014. På den engelska webbsidan presenterar Alex sitt konstnärliga forskningsprojekt: The Multivocal Practitioner: A Celebration of Vocal Arts