Doktorandprojekt

”Knot Circus” av Jonathan Priest

Forskare: Jonathan Priest

Jonathan Priests doktorandprojekt ”Knot Circus” tog sin början i en föreställning, med samma namn, som behandlade analogin mellan en psykotisk lek med ord och cirkusens lek med objekt. Priest vill utforska hur man arbetar med rösten inom cirkus, vilken röst som skapas när man följer cirkuspraktiken och vilken persona som skapas av det som sägs, för att komma fram till vilken teoretisk position det är möjligt för cirkusartisten att inneha. Jonathan är doktorand i koreografi.

Jonathan Priest beskriver sitt doktorandprojekt ”Knot Circus” som en väg att lämna kroppen för att komma tillbaka till den, en sorts ögla eller knut - en koreografi för tungan.

Priests forskningsprojekt började som en föreställning vid namn “Knot Circus” som behandlade analogin mellan en psykotisk lek med ord och cirkusens lek med objekt. Repet, liksom tungan, viks, knyts och rätas ut igen. Han intresserar sig för den röst som skapas när man följer en cirkuspraktik och vilken sorts persona som skapas av det som sägs. Priest vill utforska hur man arbetar med rösten inom cirkus och försöka upptäcka vem som talar och vilken teoretisk position det är möjligt för cirkusartisten att inneha.

Läs mer om projektet, på engelska, här