Doktorandprojekt

”In Real Life (Or Elsewhere)” av Kirsi Nevanti

Forskare: Kirsi Nevanti

Kirsi Nevantis doktorandprojekt In Real Life (Or Elsewhere) handlar om kreativa processer och parallella verkligheter i dokumentärfilm. Förhoppningen är att projektet bidrar till en utveckling av dokumentären som konstform och ger insikter om hur dokumentärfilmen kan finna vägar till nya visningsfönster. Projektet har därutöver resulterat i en banbrytande tillämpning som kan komma till användning inom hälso- och sjukvården, samt i andra miljöer där människor rör sig. Kirsi Nevanti var doktorand (2011–2016) i film och media med en bakgrund som filmare och regissör.

Mål och syfte 

Doktorandprojektets forskning kring kreativa processer och parallella verkligheter i dokumentärfilm kommer att presenteras för den av samtiden och det dokumentära uttrycket intresserade branschen och publiken, både nationellt och internationellt och förhoppningen är att avhandlingen/forskningen kan bidra till en utveckling av dokumentären som konstform, samt ge nya insikter om hur dokumentärfilmen kan erövra nya visningsfönster utöver de traditionella.

Forskningsfråga 

Nevantis bakgrund är filmarens och regissörens, och i sin forskning intresserar hon sig särskilt för regissörens roll. Hon arbetar också med begreppsliggörandet utifrån sin konstnärliga praxis som dokumentärfilmare.

En av forskningsfrågorna har kommit att kretsa kring rumslighet: vad händer när dokumentära bilder visas på fyra dukar som bildar ett rum?

Klart står redan att det mänskliga psyket påverkas enormt av att vistas i ett rum vars väggar består av fyra dukar, med projektioner av ett sinnrikt klippt och ljudlagt icke-narrativt verk. Vidare har en av forskningsfrågorna kommit att handla om identitet och parallella verkligheter i den könade världen.

Så här har projektet genomförts

Avhandlingen består av dels konstnärliga verk, dels kritiska reflektioner kring de kreativa processerna – och begreppsliggörandet av desamma – i form av textessäer. Avhandlingens cineastiska huvudverk heter Images And The Worlds Of Being (2011–2016).Tidigare delverk är A Shift Between Worlds (2013–2015) samt en första essäbok med titeln In Real Life (Or Elsewhere) (2013). Forskningen presenteras för den av samtiden och det dokumentära uttrycket intresserade branschen och publiken, både nationellt och internationellt. I allt har Nevantis forskning kommit att formas organiskt som ett resultat av hennes brinnande intresse för dokumentärfilmen som konstform, samt av blicken, närvaron i ett seende. Hon tillägnar avhandlingens huvudverk Images And The Worlds Of Being till Tove Torbiörnsson, regissör och omvärldschef på SFI, samt huvudhandledare i Nevantis doktorandprojekt fram till sin oväntade bortgång i oktober 2015.

Tove-1-594x476.jpg
Tove Torbiörnsson

Tove Torbiörnsson i tankarna

Tidplan 

Anställd som doktorand under tiden september 2011 till och med augusti 2016.

Slutpresentation av projektet 

Disputationen ägde rum 1 juni 2017.

Här hittar du några av Kirsi Nevantis delverk 

Images And The Worlds Of Being

I huvudrollen blicken genom kameran med vilken filmaren möter världen, i en suggestiv väv av parallella verkligheter i ett ömsint skenande nu. En projektion för fyra dukar, med blandtekniker i flera skikt. Ett slags logiskt resonemang om det ologiska i vår tid, på jakt efter verkligheten som drar sig undan (för att citera Jean Baudrillard) – närvaron i ett seende. Ett experimenterande i den visuella kunskapens former utanför traditionella visningsfönster för en publik intresserad av vår tid. Inspelningsplats: världen.

Det centrala har varit blicken, närvaron i ett seende. Bilderna har filmats under årens lopp utan föregående planering och med strikta begränsningar kring materialets omfång.

Inspelningsplatser 
  • Ceuta, spansk enklav i Marocko (februari 2016).
  • San Diego (november 2015)
  • La Fonda och Tijuana, Mexiko (december 2015)
  • Möhkö, östra Finland (augusti 2015)
  • Belgrad, Serbien (maj 2015)
  • Sao Paolo,  Brasilien (mars 2014)
  • Yamagata och Ishinomaki, Japan (oktober 2012)

1._0010_Kirsi_4screen_16_SCREEN_Gibraltar1.jpg  2._0010_Kirsi_1_Images 2016.jpg

3._0010_Kirsi_Skiss 4duksrum hangmen.jpg 

1. ATWOB/Gibraltar 2016 Photo by Kirsi Nevanti. Camera ikonoskop a-cam dii.
2. Testlab Images Augusti 2016. Foto: Kirsi Nevanti
3. 4-Screen Room Zero Zone: Images And The Worlds Of Being/Hangmen. The screens will be hanging 50 cm above the floor.

Team: regissör/fotograf: Kirsi Nevanti, klipp: Julian Antell, ljud och mix: Jan Alvermark. Work-in-Progress 2011–2016.

A Shift Between Worlds

A Shift Between Worlds handlar om identitetsprövande i den könade världen, baserat på två workshops under ledning av Diane Torr, Man For A Day och Woman For A Day. Kirsi Nevanti initierade och arrangerade workshopen på Stockholms Dramatiska Högskola 2013–2014. Resultatet blev ett flertal delverk, såsom två videoessäer, två audioverk och två fotografiska konstverk i storformat, de sistnämnda i samarbete med fotografen Johan Bergmark. Detta delprojekt har presenterats vid 75%-seminariet och i en masterclass på Tempo Dokumentärfestival i Mars 2015 (StDH/Uniarts 2013–2015), och kompletteras med en kommenterande kortfilm med titeln Diane Speaks Out (2016).

_0010_Kirsi_IMAG2569_600.jpg

Team: fotograf Johan Bergmark, filmfoto: Kirsi Nevanti, filmklipp Julian Antell, ljud design Jan Alvermark.

Se vidare här: In Real Life (Or Elsewhere) på Tempo dokumentärfestival 2015
Se videon på Uniarts Play: A Shift Between Worlds på Uniarts Play

In Real Life (Or Elsewhere)

Essays on creative processes and parallel realities in documentary film (En StDh publikation 2013, utgiven I samband med 40%-seminariet på Nobelmuseet i november 2013.

_0010_origpic-2fbf29_ Kirsis bok.jpg

Hitta boken i i butiken

Läs mer om 40 %-seminariet som genomfördes 2013

En Kulen Morgon – en introduktion till essän med samma titel, utgiven i “ In Real Life (Or Elsewhere)” -audioverk, inläsning Tove Torbiörnsson.

Lyssna på En Kulen Morgon

Kirsi Nevanti om sin forskning

Kirsi Nevanti berättar om sitt doktorandprojekt i egna ord

Status på projekt

40 %-seminarium: 21 november 2013

75 %-seminarium: 6 mars 2015

Slutseminarium: 8 februari 2017

Disputation: 1 juni 2017