Doktorandprojekt

Doktorandprojekt av Ann Pettersson

Forskare: Anna Pettersson

Anna Pettersons doktorandprojekt heter Hur skapar man metoder och förutsättningar för ett expanderat utrymme för skådespelarens kroppsliga uttryck i en svensk teatertradition? Anna är doktorand i scenkonst.