Doktorandprojekt

"utrymme för skådespelarens kroppsliga uttryck..." Ann Pettersson

Forskare: Anna Pettersson

Hur skapar man metoder och förutsättningar för ett expanderat utrymme för skådespelarens kroppsliga uttryck i en svensk teatertradition? är ett doktorandprojekt av Anna Petterson. Anna är doktorand i scenkonst.

Som doktorand forskar Anna Pettersson i hur realismen brukar användas i iscensättning och gestaltning av de klassiska dramatiska texterna idag.