Doktorandprojekt

”From Model to Module...” av Rasmus Ölme

A short presentation of Rasmus Ölme's PhD project, From Model to Module - a move towards generative choreography, as a PhD candidate at DOCH.

Läs om Rasmus doktorandprojekt på den engelska sidan: 
From Model to Module - a move towards generative choreography.