Doktorandprojekt

”Finding Upright” av Maipelo Gabang

Forskare: Maipelo Gabang

”Finding Upright: A choreographic response to Melissa Harris-Perry’s Crooked Room” är ett doktorandprojekt av Maipelo Gabang. Maipelo är doktorand i koreografi.

Läs mer om doktorandprojektet på den engelskspråkiga hemsidan.