Doktorandprojekt

”Filmiska subjekt och ansvar” av Marius Dybwad Brandrud

Forskare: Marius Dybwad Brandrud

”Filmiska subjekt och ansvar” är ett doktorandprojekt av Marius Dybwad Brandruds. Marius är doktorand i film och media.
Marius Dybwad Brandruds doktorandprojekt ”Filmiska subjekt och ansvar” undersöker frågor kring representation, etik och subjektivitet i och genom en dokumentär filmprocess. Syftet är att problematisera anspråket på att göra en bild av någon med filmiska medel. Projektet redovisas främst filmiskt via länkar på internet. 


Mål och syfte

Projektet utforskar filmisk subjektivitet bakom och framför kameran och skärmen. Utifrån ett representationskritisk perspektiv söker projektet en filmisk praktik vägledd av icke-enhetliggörande förståelser av subjektivitet. Ambitionen är att undersöka frågor om ansvar i och genom en dokumentär filmprocess.

Forskningsfrågor

Vad är att göra en bild av någon? Hur blir ett filmiskt subjekt till? Vad betyder ansvar i en dokumentär filmisk process?

Så här kommer projektet att genomföras

Forskningen bedrivs med filmiska medel i dialog med filosofi och filmteori.

Tidplan

50 %-seminarium i januari 2018. Disputation 2021.

Slutpresentation av projektet

Forskningen redovisas främst i filmisk form som tillgängliggörs via internet-länkar.