”Dramaturgi för deltagande praktik” av Josephine Rydberg

Forskare: Josephine Rydberg

"Dramaturgi för deltagande praktik" är ett doktorandprojekt av Josephine Rydberg. Josephine är doktorand i film och media.

Dramaturgi för deltagande praktik undersöker möjliga synteser av de till synes motsatta polerna linjärt berättande och deltagardriven interaktion. Dramaturgi för deltagande praktik ämnar jämföra olika praktik genom att producera en berättelse i två versioner: ett lajv/interaktiv teater och en i Virtual Reality. Jag vill genomföra ett arbete som omfattar praktiskt produktionsarbete i form av flera iterationer av samma berättande producerat både analogt som friforms-lajv (scenario) och digitalt som Virtual Reality. 

Syfte och forskningsfrågor 

Linjärt berättande - speldesign, hur kan de samspela? Projektet vill skapa en verktygslåda för ett berättande med en deltagande publik. Projektet syftar till att artikulera professionell praxis och begrepp för reflektion och produktion. Att belysa begrepp och praktiker, både för skapande och för upplevelsereflektion av en deltagarorienterad dramaturgi. Dramaturgi för deltagande praktiker ska lyfta nya perspektiv av deltagardramaturgi till reflektion och kritisk analys inom konstnärlig forskning samt sprida begrepp och praxis för konstnärliga deltagarperspektiv inom bransch och i mötet med publiken. 

Genomförande och förväntad betydelse

De respektive produktionernas olika iterationer dokumenteras och publikreaktioner beaktas för att visa på variationer och ev. meningsskapande skillnader. Dramaturgi för deltagande praktiker ska lyfta nya perspektiv av deltagardramaturgi till reflektion och kritisk analys inom konstnärlig forskning samt sprida begrepp och praxis för konstnärliga deltagarperspektiv inom bransch och i mötet med publiken. 

Samverkan

Stockholm Scenario Festival (https://scenariofestival.se/) Folkteatern Gävleborg (https://folkteaterngavleborg.se/)

Tidplan

Startår och slutår för forskningen 2018-2025 (50%).