Doktorandprojekt

”Utan titel” av Mareike Dobewall

Forskare: Mareike Dobewall

Den här doktorandprojektet är av Mareike Dobewall. Mareike är doktorand i opera.

Du kan läsa mer om projektet på den engelska webbplatsen.

Projektet pågår till våren 2021.