Doktorandprojekt

”Voice under” av Ester Martin Bergsmark

Forskare: Ester Martin Bergsmark

”Voice under” är ett doktorandprojekt av Ester Martin Bergsmark. Ester Martin är doktorand i film och media.

Mål och syfte

Om den överordnade rösten som dikterar sanningen är voice-over, så undersöker jag voice under, de andra sanningar som pågår, parallellt.  

Samtidigt som jag undersöker de andra sanningar som pågår parallellt vill jag även förstå och skeva den överordnade rösten, för att inte fastna i en binär fälla av avvikare i relation till en norm. Genom att närskåda, utmana och leka med olika filmkonventioner försöker jag se hur vi kan omskapa till synes dominanta uttryck och hitta utrymmen för motstånd, om än tillfälliga. 

Forskningsfråga

Det finns en röst som inte använder ord. Lyssna.  

Så här kommer projektet att genomföras

Voice under är en temporär manifestation av en serie intima möten. Sanningen är så att säga alltid lössläppt och består av tillfälliga relationer, av olika materialitet och intensitet. Den bygger på mötet mellan inte bara filmens olika element och beståndsdelar, utan även på mötet i salongen mellan de kroppar som erfar och filmen. 

Det fina är att om vi tittar närmare, på hur röst uppstår, då blir det klart att röst är något som ständigt konstrueras i nuet, gång på gång på gång. Där en själv och omvärlden möts och ständigt omskapas. Röst blir då att vara nyfiket medveten och bry sig om varje relation, varje ögonblick