Doktorandprojekt

”Voice under” av Ester Martin Bergsmark

Forskare: Ester Martin Bergsmark

”Voice under” är ett doktorandprojekt av Ester Martin Bergsmark. Ester Martin är doktorand i film och media.

Mål och syfte

Målet med projektet är att utforska ett misslyckandets dramaturgi för att hitta nya narrativa kurvor som kommer ur icke-binära kroppars erfarenheter. Syftet är att hitta en modell för berättande som inte bygger på bekräftandet av rådande maktstrukturer.

Forskningsfråga

Går det att hitta en dramaturgisk modell som inte leder till anpassning och assimilering?

Så här kommer projektet att genomföras

Projektet utgår från Jack/Judith Halberstams idé om queer temporality och Ernst Blochs läsning av den radikala potentialen i de religiösa narrativ som underbygger hur vi strukturerar våra berättelser och dramaturgiska teorier för att hitta en modell som kan lyfta fram annorlunda former av blivande och icke-blivande.