Doktorandprojekt

”Rösten och perceptionen av berättelsen” av Carolina Jinde

Forskare: Carolina Jinde

Rösten och perceptionen av berättelsen är ett doktorandprojekt av Carolina Jinde. Carolina är doktorand i Film och media.

Projektet Rösten och perceptionen av berättelsen undersöker röstens inverkan på den historia som berättas och syftar till att utveckla det kreativa inflytande som rösthantering har under eftersynkarbetet inom svensk film- och tv-industri.

Mål och syfte

  • Undersöka publikens perception av berättelsen i relation till röstens uttryck. 
  • Bidra till att utveckla arbetsmetoder och förändra arbetstraditionen för röst och dialog inom film-, tv- och mediaproduktion.
  • Bidra till en gränsöverskridande arbetsmetod för rösthantering inom olika mediala plattformar i Sverige.

Forskningsfrågor

  • Hur påverkar rösten upplevelsen av historien som berättas? 
  • Hur kan man omforma arbetsmiljön kring eftersynkarbetet i Sverige för att öka dess kreativa potential? 
  • Hur kan olika former av medialt historieberättande dra nytta av varandras metoder för rösthantering? 

Så här kommer projektet att genomföras

Genom experimentella iscensättningar av berättelser ska röstens inverkan på historien undersökas. 

Tidplan

Avhandlingen beräknas vara färdig 2022. Dessförinnan kommer delseminarium att hållas där projektets olika moment redovisas.

Slutpresentation av projektet

Projektet kommer att resultera i ljudverk, med och utan bild, där röstens position kommer att vara central för berättandet.