Doktorandprojekt

"Enhear" av Carolina Jinde

Forskare: Carolina Jinde

"Enhear" är ett doktorandprojekt av Carolina Jinde. Carolina är doktorand i Film och media.

Läs mer om "Enhear" av Carolina Jinde på den engelska webbsidan: "Enhear" by Carolina Jinde