Doktorandprojekt

"The Translatress´ Tactic: Conflicted Trans-Atlantic Embodiment" av Caterina Mora

Forskare: Caterina Mora

"The Translatress´ Tactic: Conflicted Trans-Atlantic Embodiment" är ett doktorandprojekt av Caterina Mora. Caterina är doktorand i koreografi.

Läs mer om "The Translatress´ Tactic: Conflicted Trans-Atlantic Embodiment" på den engelska webbsidan: "The Translatress´ Tactic: Conflicted Trans-Atlantic Embodiment"