Doktorandprojekt

"Choreography" av Ann Juren

Forskare: Anne Juren

Anne Jurens forskningsprojekt CHOREOGRAPHY undersöker olika koreografiska strategier och kroppsliga praktiker relaterade till text och experiment i förhållandet mellan poesi, skrivandet och koreografin. Syftet med projektet är att expandera det kontextuella gränserna av termen koreografi och vad som händer i processen vid läsning av text, i skrivande text och när man utformar texten genom kroppsliga praktiker.

Läs mer om Ann Jurens doktorandprojekt på den engelska sidan: CHOREOGRAPHY