Doktorandprojekt

”Beyond Cut and Join” av Kersti Grunditz Brennan

Forskare: Kersti Grunditz Brennan

Beyond Cut and Join – Expanding the creative role of film editing in cinematic storytelling är ett doktorandprojekt av Kersti Grunditz Brennan. Kersti är doktorand i film och media.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.