Doktorandprojekt

”Avhandling / Av_handling (Dissertation / Through_action)” av Malin Arnell

Malin Arnells projekt Avhandling / Av_handling (Dissertation / Through_action) utforskade ett speciellt format: en live-avhandling i koreografi. En avhandling som skrevs genom rymd-tids-språk-materia med och för mänskliga och mer-än-mänskliga kroppar och andra diskursiva-materiella tillblivande. Malin var adjunkt i koreografi och disputerade den 3 september 2016.