Doktorandprojekt

”Affective spectatorship and dance discourses” av Mette Ingvartsen

Mette Ingvartsens doktorandprojekt Affective spectatorship and dance discourses utforskar diskursen som produceras av dansare, koreografer och performativa konstnärer. Projektet inriktas också på immateriellt arbete, hur publik berörs och bioteknologi: relationen mellan det organiska och det mekaniska. Inom projektet letar forskaren också efter nya format att skriva om sitt arbete, och fokuserar på att uppfinna ett nytt sätt att skriva en dansens och performativitetens poetik genom själva skrivarbetet. Mette är doktorand i koreografi.

Mette Ingvartsens doktorandprojekt intresserar sig för diskursen som produceras av dansare, koreografer och performativa konstnärer; för immateriellt arbete; för hur publik berörs och för bioteknologi: relationen mellan det organiska och det mekaniska.

Metoder för hur man berör människor när man ger, tar emot och utbyter information är enligt Ingvartsen kopplad till den ekonomi vi lever i. Hennes intresse för fysisk rörelse kopplas till teorier om immaterialitet; hur kroppar beter sig och agerar inom en speciell form av producerande system - som exempelvis det som definieras av kommunikation och informationsflöde. Teknologi spelar en viktig roll inom information, reproduktion och spridning. Ingvartsen strävar efter att formulera idéer om införlivad teknologi och hur det påverkar och berör oss både fysiskt och känslomässigt.

Inom doktorandprojektet letar Ingvartsen efter andra format för att skriva om arbete, att gå vidare förbi förklaringar och klargöranden. Att skriva en dansens och performativitetens poetik lockar henne särskilt, och hennes fokus är att uppfinna det nya sättet att skriva genom själva skrivarbetet.

Status på projektet

Mette Ingvartsen disputerar den 22 oktober. 

Läs mer om disputationen här