Tehilla Blad
Student

Tehilla Blad

Utbildningar: Mimskådespeleri
Examensår: 2022
E-post: tehillablad@gmail.com

(Foto: Tomas Kold)