Matilda Bördin
Student

Matilda Bördin

Utbildningar: Mimskådespeleri
Examensår: 2019
E-post: matilda.bordin.01@student.uniarts.se
Telefonnummer: +46 73 592 12 66