Maja-Stina Åsberg
Tidigare student

Maja-Stina Åsberg

Utbildningar: Design för film och tv
Examensår: 2018
E-post: majastina.asberg@gmail.com
Telefonnummer: +46 70 508 60 63