Katja Wester
Tidigare student

Katja Wester

Utbildningar: Mimskådespeleri
Examensår: 2022
E-post: katjalovisawester@gmail.com

(Foto: Jonas Jörneberg)

Besök gärna min webbplats: www.katjawester.se