Alice Störholt
Tidigare student

Alice Störholt

Utbildningar: Operasång
Examensår: 2021
E-post: alice.storholt@hotmail.com
Telefonnummer: +46 72 735 15 70

(Foto: Bo Söderström)