Ylva Hofvander Trulsson
Tf. ämneschef danspedagogik, Professor i estetiska ämnens didaktik

Ylva Hofvander Trulsson

Avdelning: Institutionen för danspedagogik
E-post: ylva.hofvandertrulsson@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 715

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag undervisar och har kursansvar för högskolepedagogisk utbildning på SKH. Jag är också professor i estetiska ämnens didaktik och ägnar min forskning åt olika teman kring breddat deltagande inom konstområdet, minoritets- och urfolksperspektiv på konstutbildning.

Vill du berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område?
Jag tycker det är spännande och viktigt att göra konstnärliga upplevelser och erfarenheter mer tillgängliga för alla i samhället oavsett bakgrund. Konstnärlig utbildning lider fortfarande av en snedrekrytering och speglar inte alltid samhällets befolkningsgrupper. För att synliggöra detta och hitta verktyg för att möta det globala klassrummet så behövs mer forskning kring bakomliggande faktorer och forskning kring pedagogiska metoder kring hur vi förmedlar konstnärlig erfarenhet och skapar möten. Detta är ett kompetensområde som är komplext och som vi behöver utveckla i större utsträckning i relation till andra kunskapsområden.

Vad tycker du mer är viktigt inom ditt område och din roll som lärare?
Jag tycker SKH har en fantastisk möjlighet att bygga broar och samarbeten mellan konstarter, metoder, förståelsegrunder och uttryck. I mitt arbete som lärare och ledare i konstnärlig utbildning är jag mycket engagerad i frågan att kommande generationer barn och unga ska få växa upp med högkvalitativa konstupplevelser och få tillgång till skapande där de får utveckla sin kreativitet och autonomi. För att göra det behöver både lärarutbildningar inom konstnärliga området och konstnärligt inriktade utbildningar mötas i större utsträckning, så att ett utbyte kan ske. Jag tror att kreativt skapande i ett livsperspektiv är en av nycklarna till hållbara samhällen framöver.