Patrik Sörling
Lektor i fysisk gestaltning - tjänstledig t.o.m. 2023-06-04

Patrik Sörling

Avdelning: Institutionen för opera
E-post: patrik.sorling@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 402