Patrik Sörling
Lektor

Patrik Sörling

Avdelning: Institutionen för opera
E-post: patrik.sorling@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 402