Lina Persson
Doktorand och forskare

Lina  Persson

Avdelning : Institutionen för film och media
E-post : lina.persson@uniarts.se
Telefonnummer : +46 8 49 400 591

Lina Persson är bildkonstnär och forskare med ett särskilt intresse för ekologi, geologi, vetenskaplighet, mytologi, science fiction och maktretorik. Hon arbetar ofta med animation och rörliga bilder i installationer och har ställt ut både i Sverige och utomlands. Hon är belönad med bl.a. Konstnärsnämndens arbetsstipendier, IASPIS ateljestipendium och Västra Götalands Ateljéstipendium i Kina.

Just nu arbetar hon 50% med sitt konstnärliga forskningsprojekt Klimaträttvist Världande med finansiering från vetenskapsrådet och 50% på sin doktorandtjänst med projektet Performativa Berättelsevärldar, vid institutionen för film och media.

www.linapersson.se

www.researchcatalogue.net/profile/show-person?person=251089

 

Pågående projekt Forskningsprojekt
Visa alla i DiVA