Kent Olofsson
Professor i scen för profilområdet Koncept och komposition

Kent Olofsson

Avdelning: Forskningscentrum
E-post: kent.olofsson@uniarts.se